Felhasználási feltételek

 

Felhasználási feltételek

Az alábbiakban olvashatóak a Trimb Healthcara weboldalainak használatára vonatkozó feltételek. Kérjük, olvassa el a következő feltételeket, mielőtt a Weboldalt használni kezdené. Kérjük, ne használja oldalunkat, amennyiben feltételeinket nem fogadja el. A Weboldal látogatásával Ön elfogadja a jelen feltételeket. A felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartjuk, ezért kérjük, ezeket kísérje figyelemmel a jövőben.

 

1. Az oldalakhoz való hozzáférés

1. A weboldal tartalmának nagy részéhez Ön, az adatainak megadása nélkül hozzáférhet, azonban egyes részei csak regisztrálást követően tekinthetőek meg.


2. A weboldal használata

2.1. Ön jogosult weboldalunkat magáncélra használni, tartalmait kinyomtatni és letölteni, azzal a fenntartással, hogy az adott tartalmakat hozzájárulásunk nélkül nem módosítja. A weboldalunkon található anyagokat tilos az engedélyünk nélkül kereskedelmi célra használni, értékesíteni és/vagy online vagy offline újból közzétenni.

 
2.2. A weboldalon megjelenő tartalmakra vonatkozó szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogokat a Trimb Healthcare, illetve a használatba adó birtokolja, ezért ezeket előzetes hozzájárulásunk nélkül tilos sokszorosítani.

 
2.3. A 2.1. pont szerint a Weboldal tartalma részben vagy egészben előzetes írásbeli engedélyünk hiányában nem sokszorosítható.

3. Üzemidő

3.1. Minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy a weboldal napi 24 órában, az év 365 napján elérhető legyen. Ettől függetlenül, ahogy minden weboldalnál, itt is előfordulhat előre nem látható, szerverrel kapcsolatos vagy műszaki probléma miatt felmerülő leállás. Ezért a weboldal esetleges leállása miatt nem vállaljuk a felelősséget.

 

3.2. Előfordulhat, hogy a weboldal ideiglenesen nem lesz elérhető rendszerhiba, karbantartás, javítás vagy egyéb, hatáskörünkön kívüli ok miatt. Látogatóinkat lehetőség szerint előre értesítjük a karbantartás miatti leállásokról, azonban erre kötelezettséget nem vállalunk.

4. Látogatói magatartása

4.1. A személyazonosság megállapítására alkalmas adatok kivételével, melyek használatáról Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezik,  a weboldalunkra küldött vagy ott közzétett anyagokat jogdíjmentes, nem bizalmas tartalomnak tekintjük. Az Ön ellenkező értelmű utasítása hiányában a fenti anyagokat szabadon másolhatjuk, tehetjük közzé, terjeszthetjük, egyéb tartalmakba foglalhatjuk és más módon használhatjuk bármely célra.

 

4.2. Kérjük, hogy a Weboldal használata során kerülje az olyan tartalmak weboldalra vagy weboldalról való küldését, közzétételét: (a) amelyek vonatkozásában Ön nem rendelkezik a szükséges jóváhagyásokkal;

 

(b) amelyek diszkriminatívak, illetlenek, pornográf jellegűek, rágalmazóak, faji gyűlöletet keltenek, a titoktartás vagy magánélet védelmét sértik, mások számára kényelmetlenséget, kellemetlenséget okoznak, bűncselekményre ösztönöznek vagy bűncselekményt testesítenek meg, amelyek polgárjogi felelősséget eredményeznek vagy egyéb módon jogsértőek;

 

(c) amelyek természetükből adódóan károsak, beleértve, de nem kimerítő jelleggel, a számítógépes vírusokat, trójai programokat, sérült vagy vírussal fertőzött adatokat, vagy egyéb, potenciálisan káros szoftvert vagy adatot.

 

4.3. Teljes mértékben együttműködünk a bűnüldözési hatóságokkal, illetve eleget teszünk bármely bírósági határozatnak a 4.2. pont rendelkezéseit sértő tartalmakat a Weboldalon közzétevő felhasználók személyazonosságának vagy egyéb adatainak megadásával.

5. Egyéb weboldalak hivatkozásai

5.1. A Weboldalunkon elhelyezett, külső oldalakra mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Nincs ellenőrzésünk harmadik felek weboldalai felett, és nem vállalunk felelősséget azokért, illetve azok tartalmáért. Harmadik felek weboldalait nem támogatjuk, ezeket, illetve ezek tartalmait nem mutatjuk be. Amennyiben úgy dönt, hogy a weboldalról harmadik fél, weboldalon hivatkozott oldalára navigál, azt saját felelősségére teszi.

 

5.2. Amennyiben Ön jelen weboldalhoz kíván hivatkozást létrehozni, ezt akkor teheti meg, ha a weboldalt sem részben sem egészben nem másolja, és ha betartja az alábbi feltételeket:

 

(a) konkrét megállapodás hiányában Ön semmilyen módon nem utal arra, hogy cégünk bármely terméket vagy szolgáltatást támogat;

 

(b) Ön nem ad valótlan képet a cégünkhöz fűződő viszonyáról, és nem oszt meg semmilyen valótlan információt cégünkről;

 

(c) Ön nem illeszt be a weboldalra mutató hivatkozást olyan honlapra, amelynek tulajdonjogával nem Ön rendelkezik, és

 

(d) az Ön weboldala nem tartalmaz sértő, ellentmondásos tartalmat, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat vagy egyéb, harmadik fél jogait sértő és jogsértő tartalmat.

 

5.3. Amennyiben Ön úgy hoz létre hivatkozást weboldalunkhoz, hogy megsérti az 5.2. pont rendelkezéseit, Ön kártérítéssel tartozik bármely olyan cégünket ért vesztéségért vagy kárért, amely az Ön lépéseiből származik.

 

6. Felelősségi nyilatkozat

6.1. Minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk a weboldalunkon megjelenő információk helyességéért. Azonban a weboldalon található anyagok helyességéért és teljességéért nem vállalunk felelősséget. A weboldal tartalmait bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Előfordulhat, hogy a weboldalon található egyes anyagok nem naprakészek vagy, ritka esetben, nem helyesek. Nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy minden egyes tartalom helyes vagy naprakész legyen.

 

6.2. A weboldal anyagait feltételek és garanciavállalás nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A jogszabályok által megengedett mértékben biztosítjuk a weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát azzal, hogy a jelen weboldalra vonatkozó feltételek előírásain kívül elutasítunk bármely egyéb értelmezést, garanciavállalást és feltételt.

 

6.3. A jelen weboldalon található orvosi információknak és termékleírásoknak nem célja a teljes körű orvosi tájékoztatás. Nem adunk orvosi diagnózist, és javasoljuk, hogy amennyiben Önnek valamilyen egészségügyi problémája van, keressen fel egészségügyi szakembert. A terméken található tájékoztató tartalma országonként eltérhet.

7. Felelősség kizárása

7.1. Sem cégünk, sem egyéb (a weboldal elkészítésében, fenntartásában vagy üzemeltetésében részt vevő) fél nem vállalja a felelősséget semmilyen, Önt vagy harmadik felet a weboldal Ön vagy harmadik fél általi használatából adódó veszteségéért vagy káráért. Kizárjuk a felelősséget bármilyen jellegű szolgáltatási vagy javítási költségért, illetve korlátozás nélkül bármely egyéb közvetlen vagy közvetett veszteségért, amely a weboldallal kapcsolatban, szerződés szerint vagy szerződésen kívül keletkezik.

8. Globális termékek/felhasználás

8.1. Ez a weboldal nemzetközi felhasználásra készült. Világszerte értékesített termékekkel kapcsolatos információt tartalmaz, de ez nem jelenti azt, hogy az adott termék az Ön országában/közvetlen környezetében elérhető. A termékek és szolgáltatások országonként/helyszínenként eltérhetnek megjelenésükben, kiszerelésükben és/vagy feltételeikben. A weboldalon említett termékekre országtól függően különböző szabályozási követelmények vonatkozhatnak.

9. Irányadó jog

A jelen Jognyilatkozatra a nemzetközi jog irányadó, és a nemzetközi joggal összhangban értelmezendő. A nyilatkozatunkkal kapcsolatban felmerülő vitás ügyekben az Amszterdami Bíróság (Hollandia) gyakorolja a kizárólagos joghatóságot.

10. Cégünk adatai

Trimb Healthcare
www.trimb.com